ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΩΡΟΥ επιστροφή στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ >

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος και οι μηχανικοί της εταιρείας μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας επισκεφτούν από κοντά και να αποτυπώσουν τον χώρο σας και τις ανάγκες σας.
Η επιτόπια αυτοψία αποσκοπεί στην λεπτομερή καταγραφή σκιάσεων οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την συνολική παραγωγή του συστήματος σας, με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό από την πρώιμη φάση της μελέτης.
Επιπλέον η ακριβής αποτύπωση της όδευσης των καλωδιώσεων καθώς και ο καθορισμός των θέσεων εγκατάστασης του πίνακα και του μετατροπέα σε σχέση με τον υφιστάμενο μετρητή, ελαχιστοποιεί πιθανές αποκλίσεις κατά την εκτίμηση του κόστους εργασιών και εξοπλισμού, και κατά συνέπεια καθιστά εγκυρότερη την οικονομοτεχνική προσφορά από την πλευρά μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ ΕΩΣ 10KW

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας συνεργεία της e-shop energy αναλαμβάνουν την εγκατάσταση του συστήματος σας πάντα στην κατεύθυνση της έγκαιρης ολοκλήρωσης και της άριστης ποιότητας κατασκευής. Φροντίζοντας για την όσο το δυνατόν περιορισμένη επέμβαση στο δώμα σας ή τη στέγη σας εγγυόμαστε για την στεγανοποίηση του χώρου εγκατάστασης καθώς και την βέλτιστη αισθητική προσαρμογή του εξοπλισμού.
Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερών το σύστημά σας είναι έτοιμο να συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ ενώ ταυτόχρονα τα συνεργεία μας θα φροντίσουν για την επαναφορά του χώρου σας στην πρότερη κατάσταση του απομακρύνοντας κάθε είδους απορρίμματα που τυχόν δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αποτελεί απλή διαδικασία για τον υποψήφιο επενδυτή αλλά ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι για την βιωσιμότητα της επένδυσης του.

Πέραν του σωστού και περιοδικού καθαρισμού των φωτοβολταϊκών στοιχείων, που αποδεδειγμένα αυξάνει την απόδοση της εγκατάστασης έως και 20%, με την σωστή παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού συστήματος και την έγκαιρη επέμβαση των τεχνικών της e-shop energy μπορεί να αντιμετωπισθεί μια πιθανή δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος αποφεύγοντας απώλεια εσόδων από την ενδεχόμενη διακοπή παραγωγής.

Η e-shop energy παρέχει σε όλους τους επενδυτές την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης επιλέγοντας κάποιο από τα έτοιμα πακέτα ή προσαρμόζοντας το δικό τους στις δικές τους απαιτήσεις. Τα πακέτα συντήρησης τόσο οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Residential) όσο και φωτοβολταϊκών σταθμών (PV Station), μπορείτε να τα δείτε εδώ.