ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας η e-shop energy προχωράει στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού σας σταθμού με κύριο γνώμονα την πιστή τήρηση των προδιαγραφών εγκατάστασης του εξοπλισμού, των χρονικών ορίων που έχει θεσπίσει το χρονοδιάγραμμα καθώς και τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού. Με αυτό τον τρόπο η e-shop energy εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση του σταθμού στον επενδυτή με βάση τα συμφωνηθέντα χωρίς καμία απόκλιση στην ποιότητα κατασκευής και το κόστος του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αποτελεί απλή διαδικασία για τον υποψήφιο επενδυτή αλλά ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι για την βιωσιμότητα της επένδυσης του.

Πέρα του σωστού και περιοδικού καθαρισμού των φωτοβολταϊκών στοιχείων, που αποδεδειγμένα αυξάνει την απόδοση της εγκατάστασης έως και 20%, με την σωστή παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού συστήματος και την έγκαιρη επέμβαση των τεχνικών της e-shop energy μπορεί να αντιμετωπισθεί μια πιθανή δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος αποφεύγοντας απώλεια εσόδων από την ενδεχόμενη διακοπή παραγωγής.

Η e-shop energy παρέχει σε όλους τους επενδυτές την δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης επιλέγοντας κάποιο από τα έτοιμα πακέτα ή προσαρμόζοντας το δικό τους στις δικές τους απαιτήσεις. Τα πακέτα συντήρησης οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων (Residential) όσο και φωτοβολταϊκών σταθμών (PV Station), Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας από την προετοιμασία του φακέλου αρχικής αίτησης μέχρι και την τελική σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ