ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
 • www.admie.gr

 • Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ)
 • www.desmie.gr

 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • www.cres.gr

 • Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)
 • www.lagie.gr

 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡAE)
 • www.rae.gr

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 • www.ypeka.gr